„Зрачак“ у пројекту града Чачка

Град Чачак ће, у сарадњи са Градском стамбеном агенцијом, Центром за социјални рад, Центром за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ и Иницијативом за развој и сарадњу – ИДЦ, реализовати пројекат „Не остављајући никога иза себе – адекватно становање и активно укључивање рањивих друштвених група у Чачку“. Пројекат ће трајати 16 месеци (од месеца јула 2021. до месеца октобра 2022. године). Укупан буџет пројекта износи 1.314.322,60 УСД, од чега је допринос Града 217.233,60 УСД, а из донација се издваја 1.097.000,00 УСД. Донатор је Европска унија, преко Програма подршке ЕУ социјалном становању и активној инклузији који имплементира УНОПС (Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге).

Општи циљ пројекта је да допринесе социјалној инклузији жена и мушкараца, девојчица и дечака у граду Чачку, који се суочавају са сиромаштвом и социјалном искљученошћу, стварањем пристојних животних услова и омогућавањем њиховог активног учешћа у друштву.

Циљне групе су млади који излазе из хранитељског и сродничког старања у граду Чачку, жене жртве породичног насиља из Чачка, ромске породице из Чачка, особе са инвалидитетом из Чачка, као и локалне социјално угрожене породице.

Очекивани резултати су:

– да 44 породице (приближно 140 појединаца) добију адекватна стамбена решења;

–  изградња једне више породичне зграде са дванаест станова;

– куповина четрнаест индивидуалних стамбених јединица (приоритет се даје сеоским домаћинствима);

– обнова осамнаест постојећих стамбених јединица у власништву породица које живе у неадекватним условима;

– да се 44 породице (најмање 88 појединаца) подрже путем мера активног укључивања, које обухватају социјалне услуге, правну помоћ, економско оснаживање (обуке, преквалификације, доквалификације, покретање сопственог бизниса, запошљавање код познатог послодавца, помоћ при тражењу посла, покретање пољопривредне производње и едукација у области пољопривреде) и опремање домаћинства намештајем и белом техником;

– развијање нове социјалне услуге (психолошко саветовалиште у оквиру „Зрачка“);

– успостављање волонтерске мреже у оквиру „Зрачка“;

– промовисање толеранције и разумевања у заједници;

Акција ће бити промовисана путем медија, догађаја и промотивних материјала.

Повезани чланци

Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ започео је рад са корисницима у септембру 2013. године, као Установа за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју. Центар данас пружа четири лиценциране услуге социјалне заштите: Дневни боравак, Лични пратилац детета, Персонална асистенција и Помоћ у кући.