Запослени

Центар „Зрачак“ има 29 запослених радника на неодређено време.

Двадесет запослених чине стручни радници, стручни сарадници и сарадници на услузи Дневни боравак. Стручне раднике чини пет дипломираних дефектолога, социјални радник и психолог. Стручне сараднике чини пет радних терапеута и физиотерапеут. Сараднике чине три медицинске сестре и четири неговатеља.

На услугама Лични пратилац детета, Персонална асистенција и Помоћ у кући ради по један стручни радник.

Осталих шесторо запослених обављају опште послове, тј. финансијско-рачуноводствене, кадровске и послове на услуживању, као и одржавању Центра.

Постојећа систематизација је у складу са важећим каталогом радних места и са потребама организације рада Центра.

Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ започео је рад са корисницима у септембру 2013. године, као Установа за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју. Центар данас пружа четири лиценциране услуге социјалне заштите: Дневни боравак, Лични пратилац детета, Персонална асистенција и Помоћ у кући.