Стручни тим

Стручни тим установе чине координатор стручног тима, дефектолог, психолог, социјални радник, медицинска сестра. Основна делатност стручног тима је да пружа стручну помоћ и разматра стручну проблематику у сарадњи са дефектолозима. Стручни тим обавља све битне послове везане за функционисање корисника и саме установе.

Свет припада храбрима!

Карл Маркс

Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ започео је рад са корисницима у септембру 2013. године, као Установа за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју. Центар данас пружа четири лиценциране услуге социјалне заштите: Дневни боравак, Лични пратилац детета, Персонална асистенција и Помоћ у кући.