Сензомоторичка стимулација

Радни терапеут – професор физичког васпитања

Рад професора физичког васпитања са корисницима је непосредног типа, посебно усмерен на она телесна вежбања која доприносе одржавању и унапређењу општег телесног здравља, развијање боље координације, бољег телесног држања, равнотеже тела, као и више хармоничном и складнијем физичком понашању и изгледу корисника. Поред тога, физичка вежбања телесне активности и одговарајуће индивидуалне и групне игре, треба да допринесу смањењу емоционалних тензија, развијању пожељних облика понашања корисника и успешнијем прилагођавању захтевима друштвеног живота и рада. Програмски садржаји се усложњавају у односу на способности корисника, а посебна пажња се обраћа на индивидуално-корективне вежбе. Рад се обавља групно и индивидуално, а при томе се води рачуна о стању корисника пре, за време и након завршених активности.

Простор за физичко васпитање је фискултурна сала, у којој се изводе активности из кошарке, одбојке, рукомета, гимнастике на справама, атлетике, као и полигони спретности. Поред фискултурне сале, спортске активности се изводе и на отвореним теренима са антитрауматском подлогом, као и у теретани на отвореном.

Задаци рада:

  • да се усмереном физичком активношћу потпомаже развој и утиче на чување и унапређење здравља;
  • да се развијају хигијенске навике ради ефикасног очувања здравља, повећање отпороности организма на штетне утицаје савременог начина живота и рада, као и других неповољних утицаја средине;
  • да се развијају и побољшају психомоторичке функције, а пре свега координација равнотеже;
  • да се уз визуелну, аудитивну, тактилну кинестетичку концетрацију побољша основни ритам кретања;
  • да се развијањем навика кретања помогне кориснику да овлада простором, упозна околину и сопствено тело и подржи спонтано изражавање покрета;
  • да омогући кориснику игру и сличне облике разоноде.

Физиотерапеут

Симтоматологија и патологија корисника је разноврсна и спектар иде од најмањих оштећења, који стварају мале сметње корисницима у обављању активности дневног живота, до корисника који имају изражене сметње у ходу, одржавању баланса, до болних стања услед јаких мишићних спазама.

Акценат у раду физиотерапеута се ставља на рад са корисницима са моторичким оштећењима који свакодневно имају активности у сали за кинези терапију и у хидро блоку. Хидромасажне каде се користе у хидротерапијске сврхе за пасивна купања корисника и за хидромасажу, по распореду.

Код корисника који имају церебралну парализу обавља се третман пасивним вежбама, којим се делује на смањење мишићних спазама. Такође се примењује активан покрет екстремитета када год је то било могуће, јер се тиме чува обим покрета и спречавају се контрактуре у зглобовима.

Код корисника са поремећајима централног и периферног моторног неурона доминира атаксичан ход, брадикинезије, тремор  и асинергије. Код тих корисника се раде вежбе за јачање екстремитета, мускулатуре леђа, трбушњака, вежбе баланса у стојећем и седећем положају, баланс на пилатес лопти, коришћење ритмичких чуњева и палица и осталих реквизита.

Корисници, уз надзор физиотерапеута, користе опрему у теретани: тредмил траку, елиптични тренажер, ерго бицикл, разбој, рипстол.

Физиотерапеут у оквиру свог рада остварује сарадњу са дефектолозима, радним терапеутима, неговатељима, као и представницима шире друштвене средине.

Рад радног терапеута-професора физичког васпитања и физиотерапеута обухвата и:

  • вођење документације;
  • учествовање у састанцима запослених;
  • похађање семинара, у циљу професионалног усавршавања и обнављања лиценце.
Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ започео је рад са корисницима у септембру 2013. године, као Установа за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју. Центар данас пружа четири лиценциране услуге социјалне заштите: Дневни боравак, Лични пратилац детета, Персонална асистенција и Помоћ у кући.