Сарадња

Сарадња са различитим удружењима, организацијама и школама је од великог значаја и подршке за боравак јер могу дати велики допринос у организовању донаторских акција, јачању свести локалне заједнице и већем укључивању наших корисника у свакодневне животне токове и дешавања.
Међу онима који су остварили сарадњу са нашом установом су:

Невладине организације

 • Удружење за помоћ МНРО, Чачак
 • Градско удружење за помоћ особама са аутизмом, Чачак

Локална заједница:

 • Здравствени центар “Др Драгиша Мишовић”
 • Градска библиотека “Владислав Петковић – Дис”
 • Народни музеј

Основне школе:

 • ОШ “1. новембар“
 • ОШ “Ратко Митровић”
 • ОШ “Др Драгиша Мишовић”
 • ОШ “Свети Сава”
 • ОШ “Милица Павловић”
 • ОШ “Филип Филиповић”

Средње школе:

 • Медицинска школа
 • Гимназија
 • Машинско-саобраћајна
 • Прехрамбено угоститељска

Сарадња са стручном јавношћу:

 • Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју
 • родитељи корисника.
Leave your comment Required fields are marked *
Установа за смештај и дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју, Зрачак, у оквиру дневног боравка корисницима пружа исхрану, здравствену заштиту, васпитно образовни рад, оспособљавање за рад и разне културно забавне и рекреативне активности према њиховим способностима, склоностима и интересу.