Ритам рада Дневног боравка

Обавезни део

07.00-08.00 – долазак и прихват корисника (дежурни дефектолог, медицинска сестра, неговатељ)

08.00-08.45 – припреме за доручак и доручак (дежурни дефектолог, медицинска сестра, неговатељ)

08.45-09.00 – брига о себи (медицинска сестра, неговатељ)

09.00-09.45 – час физичког васпитања (радни терапеут – професор физичког васпитања) или

09.00-09.15 – индентификација дана, комуникација (матични дефектолог)

09.15-09.45 – појединачна процена способности – функционисања / жеље корисника – договор око дневних активности (матични дефетолог, радни терапеут)

12.00-13.00 – припреме за ручак и ручак (дежурни дефектолог, радни терапеут, медицинска сестра, неговатељ)

14.45-15.00 – ужина (медицинска сестра, неговатељ)

 

Избор активности од 09.45-14.45

– Рад на когнитивним компетенцијама (матични дефектолог)

– Рад на практичним компетенцијама (матични дефектолог, радни терапеут, неговатељ)

– Рад на социјалним компетенцијама (матични дефектолог, радни терапеут, неговатељ)

– Рад на моторним вештинама (сви)

– Рад на физичким способностима (радни терапеут – професор физичке културе, матични дефектолог)

– Рад на личној самосталности (сви)

– Рад на графомоторним вештинама (матични дефектолог)

– Рад на говорно-језичким способностима (матични дефектолог)

– Рад на проблематичном понашању (матични дефектолог, психолог)

– Рад на усклађивању сексуалног понашања (матични дефектолог, психолог, неговатељ, медицинска сестра)

– Рад радионица (домаћинство, креативна и музичка радионица)

– Радна окупација

– Спортско-рекреативне и културно-забавне активности

 

15.00-16.00 – припреме за одлазак и одлазак корисника кући (дежурни дефектолог, медицинска сестра, неговатељ)

16.00-17.30  – разне активности примерене преосталим кориницима (дежурни дефектолог, медицинска сестра, неговатељ)

17.30 – испраћај преосталих корисника кући (дежурни дефектолог, медицинска сестра, неговатељ)

17.30-18.00 – сређивање установе (спремачица)

Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ започео је рад са корисницима у септембру 2013. године, као Установа за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју. Центар данас пружа четири лиценциране услуге социјалне заштите: Дневни боравак, Лични пратилац детета, Персонална асистенција и Помоћ у кући.