Пројекат „Не остављајући никога иза себе“

 

 

Обрасци за конкурс:

Пристанак на обраду података о личности

Пријава на јавни позив

Изјава да нису отуђили непокретност

Изјава једнородитељска породица

Изјава о неукључености у други програм побољшања становања

Изјава о припадности ромској националној мањини

 

Обрасци за конкурс:

Пристанак на обраду података о личности

Пријава на јавни позив

Изјава да нема сродства са продавцем непокретности

Изјава да нису отуђили непокретност

Изјава једнородитељска породица

Изјава о неукључености у други програм побољшања становања

Изјава о припадности ромској националној мањини

Изјава о сагласности власника да отуђи непокретност

 

Обрасци за конкурс:

Пристанак на обраду података о личности

Пријава на јавни позив

Изјава да нису отуђили непокретност

Изјава једнородитељска породица

Изјава о неукључености у други програм побољшања становања

Изјава о припадности ромској националној мањини

Изјава сагласност сувласника

 

Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ започео је рад са корисницима у септембру 2013. године, као Установа за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју. Центар данас пружа четири лиценциране услуге социјалне заштите: Дневни боравак, Лични пратилац детета, Персонална асистенција и Помоћ у кући.