Програм рада дневног боравка

Сврха услуге дневног боравка састоји се у унапређењу квалитета живота особа са интелектуалном ометеношћу у властитој социјалној средини кроз одржавање и развијање социјалних, психолошких и физичких функција и вештина, како би се у што већој мери оспособили за самосталан живот. Услугом се обезбеђује позитивно и конструктивно искуство боравка изван породице, а члановима породице слободно време за бављење радним и другим активностима.

Дневни боравак обезбеђује корисницима исхрану, бригу о хигијени, здравствену заштиту за време трајања боравка, едукативни рад, оспособљавање за рад и радне активности, као и стицање основних животних навика и вештина.

Планирање програма и евалуације реализују дефектолози и стручни сарадници. Осим дефектолошког рада у групи, спроводи се и радно-окупациона терапија, коју реализују радни терапеути кроз три радионице, физичко-рекреативне активности, физиотерапеутске активности, као и активности социјалног типа:

  • организовани излети;
  • посећивање манифестација културно-забавног карактера;
  • излагање радова корисника (радови настали у радионицама);
  • одлазак у шетње.

Приликом креирања дела плана који се односи на укључивање корисника у друштвене токове, део учешћа имају и родитељи корисника.

У процесу реализације програма рада са корисницима веома је битно поштовати интересовања и могућности корисника у складу са њиховим способностима.

Процену нивоа развоја способности особа са одређеним степеном интелектуалне ометености раде дефектолог групе и психолог, у циљу прављења индивидуалног програма корисника. Индивидуални програм обухвата више области у оквиру којих стручни радници формирају краткорочне и дугорочне циљеве. Реализациони период краткорочног циља је до 3 месеца, а дугорочни од 6 месеци до годину дана.

Улога пријатеља је да буде уз вас кад грешите. Кад сте у праву, сви ће бити око вас.

Марк Твен

Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ започео је рад са корисницима у септембру 2013. године, као Установа за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју. Центар данас пружа четири лиценциране услуге социјалне заштите: Дневни боравак, Лични пратилац детета, Персонална асистенција и Помоћ у кући.