Превентивно-здравствена заштита

Превентивно-здравствена заштита корисника се свакодневно спроводи у дневном боравку и подразумева обезбеђивање личне хигијене корисника, праћење и контролу здравственог стања корисника, поделу медикаментозне терапије, медицинске интервенције у пружању прве помоћи, као и обраћање медицинским установама у случају ургентних стања корисника.

Све активности превентивне здравствене заштите корисника у Дневном боравку реализује медицинска сестра према програму превентивно-здравствене заштите:

 • праћење актуелног здравственог стања корисника;
 • јутарњи преглед корисника (тријажа) је рутинска по доласку у боравак и при том се врши посматрање општег стања и изглед корисника,врши преглед коже и видљивих слузокожа, контрола уредности косе, ноктију, одеће, обуће. На пријему је обавезно узимање података од пратиоца (родитељ/старатељ) о новонасталим здравственим проблемиме ако их је било посебно после викенда или краћег одсуства корисника. У току јутарњег пријема увек је присутан дежурни дефектолог и медицинска сестра;
 • упознавање матичног дефектолога групе о здравственим проблемима корисника из својих група (уколико је нешто уочено на пријему или предочено од стране родитеља/старатеља);
 • евиденција и вођење медицинске документације (евидентирање новонастале ситуације са пријема, уочене промене током неге корисника, свакодневна евиденција о стању лекова у приручној апотеци, као и благовремено обавештавање родитеља/старатеља о евентуалним набавкама лекова);
 • контрола хроничних стања кроз дневну тријажу;
 • подела медицинске терапије у облику таблета методом ПЕР/ОС, тј. на уста, и то искључиво на основу извештаја лекара не старијег од шест месеци;
 • медицинске интервенције прве помоћи као и интервенција других медицинских установа у случају ургентних стања;
 • мерење крвног притиска и телесне температуре по потреби, као и изолација и обавештавање родитељ/старатеља у случају болести;
 • рад на развијању и одржавању здравствено-хигијенских навика корисника;
 • одржавање навика које воде очувању здравља корисника;
 • стални надзор у току одржавања личне хигијене, прање руку, лица, уста, зуба као и правилна употреба тоалета;
 • периодична контрола телесне тежине и телесне висине и евиденција;
 • учествовање у изради јеловника у складу са развојним, здравственим и верским потребама корисника;
 • збрињавање корисника у току епилептичног напада;
 • збрињавање  корисника са другим здравственим проблемима (фебрилност, главобоља, мучнина…);
 • збрињавање евентуалних повреда корисника и, уколико је потребно, савет родитељима/старатељима о даљем току лечења.

Превентивно-здравствена заштита се реализује и током једнодневних излета, као и за време рекреативног боравка ван Центра.

Превентивно-здравствена заштита подразумева обавезан периодични санитарни преглед особља које је у непосредном контакту са  храном, контролу хигијенске исправности хране, контролу хигијене кухиње, прања и дезинфекције посуђа.

У случају опасности од епидемије, Центар је у обавези да појача санитарно-хигијенске мере ради спречавања и сузбијања појава заразних болести.

Превентивно-здравствена заштита корисника у Центру током трајања епидемије SARS-CoV-2 вируса спроводи се према Процедури о посебним мерама ради осигурања безбедности корисника, протоколом о поступању са лековима, контраиндикацијама за долазак у Центар и по плану примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести.

Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ започео је рад са корисницима у септембру 2013. године, као Установа за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју. Центар данас пружа четири лиценциране услуге социјалне заштите: Дневни боравак, Лични пратилац детета, Персонална асистенција и Помоћ у кући.