О Центру

Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ започео је рад са корисницима у септембру 2013. године, као Установа за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју. Установа је 2016. године добила лиценцу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Капацитет дневног боравка је 70 корисника.

Објекат је први оваквог типа на територији града Чачка. Простире се на више од 1500 квадратних метара. Године 2018. је уграђен лифт, чиме је и корисницима са телесним инвалидитетом омогућен приступ свим просторијама у објекту. У јуну 2018. године отворена је спортска хала, коју „Зрачак“ дели са ШОСО „1.новембар“. Ова хала је омогућила да корисници дневног боравка и ученици школе физичке активности обављају на правом спортском терену. Године 2020. у дворишту „Зрачка“ је изграђен спортски терен са свим пратећим реквизитима за спорт и рекреацију. Набављено је и специјализовано комби возило за кориснике дневног боравка, које ће бити доступно у будућности. Набавка возила има за циљ да боравак буде доступан свим корисницима, пре свега онима који живе у руралним удаљеним местима.

Крајем 2019. године донето је решење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања о испуњености услова за пружање три нове услуге: Лични пратилац детета, Персонална асистенција и Помоћ у кући. Почетком 2020. године, Установа је пререгистрована као Центар за пружање услуга социјалне заштите, како би се проширила делатност и објединиле услуге социјалне заштите у „Зрачку“. Услуга Лични пратилац детета преузета је у јануару, а услуге Персонална асистенција и Помоћ у кући у априлу 2021. године. Све три услуге су лиценциране од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ започео је рад са корисницима у септембру 2013. године, као Установа за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју. Центар данас пружа четири лиценциране услуге социјалне заштите: Дневни боравак, Лични пратилац детета, Персонална асистенција и Помоћ у кући.