Најава јавних позива за доделу стамбених решења и мера активне инклузије припадницима рањивих друштвених група Чачку

У оквиру пројекта „Не остављајући никога иза себе – адекватно становање и активно укључивање осетљивих друштвених група у Чачку“, који спроводи Град Чачак, а који финансира Европска унија, ускоро ће бити отворена три јавна позива за доделу помоћи у виду стамбених решења и мера активне инклузије.

За помоћ у оквиру пројекта моћи ће да аплицирају особе са инвалидитетом, жене жртве породичног насиља, млади којима престаје смештај у хранитељској породици или установи социјалне заштите, Роми и друго социјално угрожено становништво. Три типа стамбених решења за која ће становници Чачка, који припадају овим групама, моћи да аплицирају су додела на коришћење стана у јавној својини у згради која ће бити изграђена у оквиру пројекта у насељу Обреж, затим реконструкција, санација или адаптација приватне породичне куће или стана кроз доделу и уградњу грађевинског материјала у максималном износу око 7.000 ЕУР без ПДВ, или куповина породичне стамбене јединице на територији Чачка у максималном износу око 15.000 ЕУР.

Сви корисници који буду изабрани за доделу стамбених решења биће укључени и у мере активне инклузије које обухватају мере запошљивости (преквалификације, обуке за покретање бизниса, и друго), мере запошљавања (грантови за покретање бизниса, запошљавање код послодавца), опремање породичног домаћинства намештајем и техником, психо-социјалну подршку и пружање социјалних услуга и правне помоћи.

Јавни позиви биће отворени током новембра, а сви заинтересовани већ могу почети да припремају документацију која се односи на некретнину за реконструкцију или да траже некретнину која одговара њиховим потребама у случају да желе да конкуришу за куповину домаћинства. Битно је напоменути да и у случају куповине и реконструкције, некретнина мора бити преузета из земљишних књига, изграђена пре доношења прописа о изградњи, изграђена на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за градњу за коју је издата употребна дозвола, или уписана по Закону о озакоњењу објеката.

Град ће званично отварање јавних позива огласити у медијима и организовати информативне сесије на којима ће заинтересовани моћи да добију одговоре на сва питања.

Пројекат „Не остављајући никога иза себе – адекватно становање и активно укључивање осетљивих друштвених група у Чачку“ Град реализује у сарадњи са Градском стамбеном агенцијом, Центром за социјални рад Чачак, Установом за пружање услуга социјалне заштите Зрачак Чачак и удружењем грађана Иницијатива за развој и сарадњу. Пројекат се реализује у оквиру програма „Подршка Европске уније социјалном становању и активној инклузији“ који спроводи Канцеларија Уједињених Нација за пројектне услуге – УНОПС.

Повезани чланци

Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ започео је рад са корисницима у септембру 2013. године, као Установа за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју. Центар данас пружа четири лиценциране услуге социјалне заштите: Дневни боравак, Лични пратилац детета, Персонална асистенција и Помоћ у кући.