Лични пратилац детета

Услуга социјалне заштите Лични пратилац детета доступна је детету са инвалидитетом, односно са сметњама у развоју, коме је потребна подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу.

Лични пратилац помаже у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са другима, под условом да је дете укључено у васпитно-образовну установу, односно школу, до краја редовног школовања, укључујући завршетак средње школе.

Сврха ангажовања личног пратиоца је пружање детету одговарајуће индивидуалне практичне подршке ради укључивања у редовно школовање и активности у заједници, ради успостављања што већег нивоа самосталности.

Активности личног пратиоца детета планирају се и реализују у складу са индивидуалним потребама детета у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са другима, што укључује:

1) помоћ код куће:

 • у облачењу, одржавању личне хигијене (умивање, чешљање, прање зуба);
 • при храњењу (припрема и сервирање лакших оброка, храњење или помоћ у коришћењу прибора и сл.);
 • у припреми књига и опреме за вртић односно школу.

2) помоћ у заједници:

 • помоћ у коришћењу градског превоза (улазак и излазак из средстава превоза, куповина карте и сл.);
 • помоћ у кретању (оријентација у простору уколико је дете са оштећењем вида, гурање колица или коришћење других помагала и сл.);
 • одлазак на игралишта односно места за провођење слободног времена (подршка у игри, подршка и посредовање у комуникацији и сл.), укључујући културне или спортске активности и друге сервисе подршке.

 

КАКО ПОСТАТИ КОРИСНИК УСЛУГЕ?

Захтев за услугу Лични пратилац детета се подноси Центру за социјални рад, као упутном органу. Уз захтев за коришћење услуге, прилаже се следећа документација:

 • извештај Интерресорне комисије о предлогу за пружањем услуге Лични пратилац детета;
 • копија личне карте родитеља;
 • извод из матичне књиге рођених детета;
 • потврда школе о редовном похађању наставе;
 • потврда о пребивалишу детета;
 • последња медицинска документација.
Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ започео је рад са корисницима у септембру 2013. године, као Установа за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју. Центар данас пружа четири лиценциране услуге социјалне заштите: Дневни боравак, Лични пратилац детета, Персонална асистенција и Помоћ у кући.