Kontakt

Већину важних ствари у свету постигли су људи који нису одустајали када се чинило да уопште нема наде…

Дејл Карнеги

Установа за смештај и дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју, Зрачак, у оквиру дневног боравка корисницима пружа исхрану, здравствену заштиту, васпитно образовни рад, оспособљавање за рад и разне културно забавне и рекреативне активности према њиховим способностима, склоностима и интересу.