Како постати корисник услуге?

Захтев за услугу Помоћ у кући се подноси Центру за социјални рад, као упутном органу. Уз захтев за коришћење услуге, прилаже се следећа документација:

  • доказ о свом идентитету (фотокопија личне карте са уписаним ЈМБГ и тачном адресом пребивалишта);
  • медицинска документација која указује да је лицу неопходна туђа помоћ;
  • доказ о примањима корисника (потврда о висини плате, пензије, додатка за помоћ и негу другог лица, основица за обрачунавање пореза и доприноса уколико приватно обавља делатност) за претходна три месеца у односу на месец у коме се подноси захтев.

Лица која немају месечна примања, поред раније наведене документације, достављају потврду надлежног Фонда ПИО и потврде о примањима сродника (уколико имају сроднике који су по закону дужни да их издржавају, а живе у заједничком домаћинству).

Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ започео је рад са корисницима у септембру 2013. године, као Установа за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју. Центар данас пружа четири лиценциране услуге социјалне заштите: Дневни боравак, Лични пратилац детета, Персонална асистенција и Помоћ у кући.