Како постати корисник услуге?

Захтев за коришћење услуге Персонална асистенција се подноси Центру за социјални рад, као месно надлежном упутном органу. Уз захтев за коришћење услуге, прилаже се следећа документација:

  • копија личне карте;
  • копија решења о остваривању права на помоћ и негу другог лица;
  • копија решења о остваривању права на увећани додатак за помоћ и негу другог лица;
  • потврда одговарајуће организације о радном или друштвеном ангажовању.
Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ започео је рад са корисницима у септембру 2013. године, као Установа за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју. Центар данас пружа четири лиценциране услуге социјалне заштите: Дневни боравак, Лични пратилац детета, Персонална асистенција и Помоћ у кући.