Како постати корисник услуге?

Захтев за услугу Лични пратилац детета се подноси Центру за социјални рад, као упутном органу. Уз захтев за коришћење услуге, прилаже се следећа документација:

  • извештај Интерресорне комисије о предлогу за пружањем услуге Лични пратилац детета;
  • копија личне карте родитеља;
  • извод из матичне књиге рођених детета;
  • потврда школе о редовном похађању наставе;
  • потврда о пребивалишу детета;
  • последња медицинска документација.
Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ започео је рад са корисницима у септембру 2013. године, као Установа за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју. Центар данас пружа четири лиценциране услуге социјалне заштите: Дневни боравак, Лични пратилац детета, Персонална асистенција и Помоћ у кући.