Како постати корисник услуге?

Захтев за пружање услуге Дневни боравак подноси родитељ, односно старатељ корисника Центру за социјални рад, као месно надлежном упутном органу. Уз захтев за коришћење услуге, прилаже се следећа документација:

  • извод из матичне књиге рођених за корисника;
  • решење о разврставању корисника, за кориснике који имају решење;
  • мишљење Интерресорне комисије за процену потреба за пружањем додатне, образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику, за кориснике који немају решење о разврставању;
  • лекарско уверење за корисника;
  • уверење о пребивалишту корисника;
  • фотокопија личне карте подносиоца захтева и корисника.
Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ започео је рад са корисницима у септембру 2013. године, као Установа за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју. Центар данас пружа четири лиценциране услуге социјалне заштите: Дневни боравак, Лични пратилац детета, Персонална асистенција и Помоћ у кући.