Како постати корисник дневног боравка

zracak-cacak-boravak-u-prirodi

Пријем корисника на збрињавање и третман у установу врши се на основу писаног захтева за смештај који упућује Центар за социјални рад са комплетном документацијом:

  • извод из матичне књиге рођених;
  • решење о разврставању или мишљење интересорне комисије;
  • налози и мишљење надлежне комисије о разврштавању;
  • лекарско уверење;
  • уверење о пребивалишту;
  • фотокопија личне карте подносиоца захтева и корисника.

 

Већину важних ствари у свету постигли су људи који нису одустајали када се чинило да уопште нема наде…

Дејл Карнеги

Установа за смештај и дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју, Зрачак, у оквиру дневног боравка корисницима пружа исхрану, здравствену заштиту, васпитно образовни рад, оспособљавање за рад и разне културно забавне и рекреативне активности према њиховим способностима, склоностима и интересу.