Како постати корисник дневног боравка


Пријем корисника на збрињавање и третман у установу врши се на основу писаног захтева за смештај који упућује Центар за социјални рад са комплетном документацијом:

  • извод из матичне књиге рођених
  • решење о разврставању или мишљење интересорне комисије
  • налози и мишљење надлежне комисије о разврштавању
  • лекарско уврење
  • уверење о пребивалишту
  • фотокопија личне карте подносиоца захтева и корисника
  • приходи по члану домаћинства