О услузи

Дневни боравак за особе са сметњама у развоју је услуга социјалне заштите из групе дневних услуга у заједници, која подржава останак ових лица у породичном окружењу и инклузију у локалну средину. Право на коришћење услуге Дневни боравак имају лица са лаким, умереним, тешким и вишеструким сметњама у развоју и особе из спектра аутизма, узраста од 5 до 55 година.

Сврха ове услуге је да омогући особама са сметњама у развоју да остану у породици и да своје потребе задовоље у средини у којој живе, односно у свом природном окружењу. Са друге стране, ова услуга пружа позитивно и конструктивно искуство боравка изван породице, а у исто време породици обезбеђује слободно време за обављање других активности.

Услугом се обезбеђују структуиране активности, усмерене на развој практичних вештина за свакодневни живот, које у највећој мери омогућавају самосталност, развој и одржавање социјалних, когнитивних и физичких функција. Услуга подразумева исхрану, превентивну здравствену заштиту, васпитно-образовни рад и радни третман у оквиру целодневног збрињавања деце, младих и одраслих са сметњама у развоју. Услуга је доступна корисницима од 7 до 17 часова, а пружалац услуге усклађује радно време са потребама корисника и сопственим могућностима.

Објекат има просторије у којима су смештени корисници у групама до 6 и до 15 корисника. Просторије су опремљене за потребе дневних активности и удобног одмора. Свака просторија има намештај предвиђен за радни део – радне столове и столице, и део за одмор и релаксацију – гарнитуре и фотеље, као и аудио и видео опрему. Корисници су укључени у оплемењивање и декорисање простора, просторије су украшене цртежима и другим радовима корисника. Поред ових просторија, објекат располаже и радионицама за радно-окупациони третман, које су наменски опремљене према програмским садржајма. Објекат располаже и фискултурном салом, салом за корективни рад, физиотерапеутском халом, собом са интерактивним подом, као и сензорном собом и хидромасажним блоком.

Корисницима Дневног боравка обезбеђена су два оброка – доручак и ручак, и један међуоброк – ужина.  У објекту постоје кухиња и трпезарија намењене за кориснике. Оброци се припремају у дистрибутивним кухињама, а запослени у кухињи подлежу детаљном санитарном прегледу у Заводу за заштиту здравља.

За кориснике се организују културно-забавне и спортско-рекреативне активности према способностима и склоностима корисника. Посебан акценат у раду ставља се у укључивање корисника у програмске садржаје и манифестације шире друштвене заједнице, промовисање њихових могућности и подршка интеграцији у заједницу.

Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ започео је рад са корисницима у септембру 2013. године, као Установа за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју. Центар данас пружа четири лиценциране услуге социјалне заштите: Дневни боравак, Лични пратилац детета, Персонална асистенција и Помоћ у кући.