Дечија недеља у Зрачку


Ове године мото Дечје недеље је -Градимо мостове међу генерацијама,за радост сваког детета.
Дечја недеља подсећа и подржава значај размене знања и искуства деце са одраслим и старим члановима друшта, као и развој солидарности и повезаности деце у оквиру вршњачких група.
Установа Зрачак разноврсним активностима обележила је и ову ДЕЧЈУ НЕДЕЉУн од  02. до 08.10.2017.године.