Monthly Archives: август 2018


Корисници Зрачка у посети атомској бањи Горња Трепча

су, у оквиру дневних активности Установе, посетили бању Горња Трепча. Бања Горња Трепча или Атомска бања Горња Трепча налази се на шумовитим падинам планина Вујан и Буковик,. Клима је умерено-континентална, изразито блага са малим колебањима годишње температуре. Минерална вода која извире из дубине земље чувена је у Европи по лековитим својствима. Бања је погодна за […]