Зрачак Чачак

Установа за дневни боравак
ДЕЦЕ
МЛАДИХ
ОДРАСЛИХ
са сметњама у развоју.

Зрачак Чачак

О нама

Установа за смештај и дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју, Зрачак, у оквиру дневног боравка корисницима пружа исхрану, здравствену заштиту, васпитно образовни рад, оспособљавање за рад и разне културно забавне и рекреативне активности према њиховим способностима, склоностима и интересу.

0
years
0
clients
0
deals
0
bln. volume

Наше услуге

Зрачак Чачак

Радионице

Радно-окупациони третман спроводи се у радионицама које су наменски опремљене према програмским садржајима. Радионице имају за циљ стимулацију креативног изражавања, побољшање психомоторних способности, усмерене пажње, сналажење у простору, овладавање вештинама...

Дефектолошки третман

Дефектолошким третманом остварује се велики број васпитно-образовних и функционалних циљева, од којих су најважнији: брига о себи, социјализација, изградња позитивних особина личности, елементарно описмењавање и рачунање, развој перцептивних, интелектуалних, комуникативних...

Дневни боравак

Боравак има просторије у којима су смештени корисници у групама до 15 корисника. Просторије су опремљене за потребе дневних активности и удобног одмора. Свака просторија има намештај предвиђен за радни...

Програм рада дневног боравка

Сврха услуге дневног боравка састоји се у унапређењу квалитета живота особа са интелектуалном ометеношћу у властитој социјалној средини кроз одржавање и развијање социјалних, психолошких и физичких функција и вештина, како...

Потребне су вам додатне информације?

Новости

Контакт

Добродошли…

Нушићева 24,32 000 Чачак

032 / 331-944

Радно време Пон-Пет: 7-18

Евиденција лица за заштиту података:

  1. Ивана Чакаревић

Установа за смештај и дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју, Зрачак, у оквиру дневног боравка корисницима пружа исхрану, здравствену заштиту, васпитно образовни рад, оспособљавање за рад и разне културно забавне и рекреативне активности према њиховим способностима, склоностима и интересу.