О нама

Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ започео је рад са корисницима у септембру 2013. године, као Установа за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју. Почетком 2020. године, „Зрачак“ постаје Центар за пружање услуга социјалне заштите.

Ова установа је прва оваквог типа на територији града Чачка. Објекат се простире на више од 1500 квадратних метара. Установа је 2016. године добила лиценцу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

По броју корисника, „Зрачак“ представља један од највећих дневних боравака у Србији. Капацитет установе је 100 корисника. Право на коришћење услуга имају лица са лаком, умереном и тешком интелектуалном ометеношћу, као и особе из спектра аутизма, узраста од 5 до 55 година. Установу тренутно похађа 81 корисник, распоређен у 6 група. Корисницима установе је обезбеђен дневни боравак у периоду од 7 до 18 часова, исхрана, нега, превентивно-здравствена заштита и стручни третман, које реализују дефектолози, радни терапеути, физиотерапеут, социјални радник, психолог и медицинско особље.

Установа располаже собама за групни дневни боравак, савремено опремљеном кухињом и трпезаријом, радионицама за домаћинство, креативни рад и музичко изражавање, амбулантом за превентивну здравствену заштиту, фискултурном салом, салом за моторну реедукацију, сензорном собом, собом са интерактивним подом.

Установа је 2018. године добила лифт, чиме је и корисницима са телесним инвалидитетом омогућен приступ свим просторијама у установи.

 

Мораш се привићи на мало туге у животу. Нећеш знати шта је права срећа, ако је не будеш имао са чиме упоредити…

Пауло Коељо

Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ у оквиру дневног боравка корисницима пружа исхрану, здравствену заштиту, васпитно образовни рад, оспособљавање за рад и разне културно забавне и рекреативне активности према њиховим способностима, склоностима и интересу.